Blog
Kim jest Radca Prawny?
niedziela, 31 styczeń 2021 22:39

Kim jest Radca Prawny?

Zastanawiasz się kim jest radca prawny? Jakie ma kwalifikacje i uprawnienia? W jaki sposób może Ci pomóc?
Radca prawny to osoba, która: • ukończyła wyższe studia prawnicze, a następnie odbyła trzyletnią aplikację polegającą na zajęciach teoretycznych i praktycznych, zdała państwowy egzamin przed komisją powołaną przez Ministra Sprawiedliwości oraz została wpisana na listę radców prawnych, • ma obowiązek zachować w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące klienta i jego sprawy, • w swojej pracy kieruje się zasadami etyki, • jest ubezpieczona od OC, • podlega obowiązkowi doskonalenia zawodowego, • odpowiada dyscyplinarnie przed samorządem zawodowym radców prawnych, • wykonuje zawód zaufania publicznego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, • występując przed sądami nosi urzędowy strój – czarną togę z niebieskim żabotem.

Jakie są uprawnienia radcy prawnego? Podstawowym zadaniem radcy prawnego jest świadczenie pomocy prawnej. Polega ona przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu różnego rodzaju pism, reprezentowaniu swoich klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej, sporządzaniu opinii prawnych oraz opiniowanie umów. Radca prawny, który nie pozostaje w stosunku pracy, może być również obrońcą w postępowaniu karnym oraz karnoskarbowym.

Czym różni się zawód radcy prawnego od zawodu wykonywanego przez adwokata? Oba te tytuły zawodowe są równoważne, znajdują się pod ochroną prawną i uprawniają do reprezentowania osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych przed wszystkimi sądami, w każdego rodzaju sprawach. Aktualnie, jedyną realną różnicą pomiędzy adwokatami i radcami prawnymi jest możliwość zatrudnienia radców prawnych na podstawie umowy o pracę. Tytuł „mecenasa” nie jest tytułem zawodowym, ale zwrotem grzecznościowym, stosowanym zarówno wobec radców prawnych jak i adwokatów.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zadzwoń i umów się na spotkanie Łódź, ul. Wólczańska 66 lok. 121, tel. 515 181 022
Podobne artykuły na naszym blogu:
< >