Blog
Umowa pożyczki powyżej 1000zł
środa, 03 luty 2021 12:41

Umowa pożyczki powyżej 1000zł

Czy wiesz, że umowa pożyczki, której wartość przekracza 1000 zł powinna być stwierdzona na piśmie?
Zgodnie z art. 720 §2 kodeksu cywilnego umowa pożyczki, której wartość przekracza 1000 zł wymaga zachowania formy dokumentowej. Forma dokumentowa została zastrzeżona dla celów dowodowych i nie wpływa na ważność umowy zawartej w formie ustnej, ale ma znaczący wpływ na sytuację procesową. Konsekwencją niedochowania formy zastrzeżonej dla celów dowodowych jest to, że w ewentualnym procesie może nie zostać dopuszczony dowód z zeznań świadków oraz dowód z przesłuchania stron na okoliczność dokonania czynności. Przepisów o skutkach niezachowania formy dokumentowej dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności prawnych dokonywanych między przedsiębiorcami.

Co w sytuacji jeśli pożyczyliśmy pieniądze bez podpisania stosownej umowy?
W przypadku sporu sądowego potrzebne będzie uprawdopodobnienie faktu dokonania czynności prawnej za pomocą dokumentu. Pomocne mogą okazać się potwierdzenia przelewów czy korespondencja między stronami. Nawet jeśli strony mają do siebie zaufanie to zawsze warto zawrzeć umowę pożyczki w formie pisemnej, w której jasno zostaną określone prawa i obowiązki stron. Dobrze przygotowana umowa pozwoli na uniknięcie nieporozumień, skonkretyzuje obowiązki stron, a co najważniejsze, w przypadku braku terminowej spłaty pozwoli na skuteczne dochodzenie należności w sądzie.

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu umowy? Potrzebujesz porady prawnej?
Zadzwoń i umów się na spotkanie
Łódź, ul. Wólczańska 66 lok. 121, tel. 515 181 022
Podobne artykuły na naszym blogu:
<